Thuyết Ngũ Hành trong game Thuận Thiên Kiếm


Thứ ba, 30/03/2010 21:19:00 - Không Gian Game

Ngũ hành ảnh hưởng đến những gì, những yếu tố nào chi phối đến ngũ hành? Sách bí kíp của từng hệ phái theo ngũ hành phải kiếm ở đâu mới có?

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com