¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Cách xây dựng và tăng điểm tiềm năng Thiên Vương Kiêu Dũng


Thứ sáu, 19/03/2010 03:25:00 - Không Gian Game

Cùng bàn luận để xây dựng nhân vật Thiên Vương Kiêu Dũng, các ưu nhược điểm của Thiên Vương, cách tăng điểm tiềm năng.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com