Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Kiếm Thế: Giới thiệu nhiệm vụ và skill 110 của 12 môn phái


Thứ bảy, 27/02/2010 09:34:19 - Không Gian Game

Hướng dẫn nhiệm vụ nhận kỹ năng 110 của Kiếm Thế và thông số các kỹ năng này của 12 phái.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Không Gian Game .com