Battery game băn súng có đồ họa Khủng


Thứ hai, 22/02/2010 19:44:59 - Không Gian Game

Tựa game bắn súng online vừa công bố của NHN sẽ ứng dụng đồ họa từ bộ engine “khủng” Unreal 3 của Epic Games.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông TinKhông Gian Game .com