Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Battery game băn súng có đồ họa Khủng


Thứ hai, 22/02/2010 19:44:59 - Không Gian Game

Tựa game bắn súng online vừa công bố của NHN sẽ ứng dụng đồ họa từ bộ engine “khủng” Unreal 3 của Epic Games.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )


Không Gian Game .com