¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Battery game băn súng có đồ họa Khủng


Thứ hai, 22/02/2010 19:44:59 - Không Gian Game

Tựa game bắn súng online vừa công bố của NHN sẽ ứng dụng đồ họa từ bộ engine “khủng” Unreal 3 của Epic Games.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông TinKhông Gian Game .com