Kiếm Thế: Giới thiệu ngựa cao cấp 9x


Thứ bảy, 06/02/2010 10:33:00 - Không Gian Game

Cùng xem xét chỉ số của 4 chú ngựa 9x vừa xuất hiện trong đợt cập nhật mới nhất của Kiếm Thế.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com