¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Kiếm Thế: Giới thiệu ngựa cao cấp 9x


Thứ bảy, 06/02/2010 10:33:00 - Không Gian Game

Cùng xem xét chỉ số của 4 chú ngựa 9x vừa xuất hiện trong đợt cập nhật mới nhất của Kiếm Thế.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com