Vạn Linh Tiên Cảnh “show” dàn Boss khủng


Thứ ba, 18/09/2012 21:39:00 - Không Gian Game

Trên bước đường hành hiệp, tu luyện thành tiên trong Tiên – Ma – Nhân giới của Vạn Linh Tiên Cảnh, người chơi sẽ có cơ hội diện kiến những ông trùm thuộc hàng siêu “khủng” đến từ tam giới. Nhiệm vụ của người chơi là phải biết tập hợp số đông, đoàn kết chống lại chúng để bảo vệ loài người.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com