Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Kết Hôn và Ly Hôn trong Game Đua Xe Zing Speed


Thứ sáu, 27/11/2009 23:18:52 - Không Gian Game

Tính năng Kết hôn sắp sửa được update lần đầu tiên trong Zing Speed, các tay đua đã nắm rõ cách thức để cưới nhau chưa nè?

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  Như Băng

Không Gian Game .com