Càn Khôn Phù dùng giao dịch trang bị Khóa trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2


Thứ năm, 19/11/2009 21:41:00 - Không Gian Game

Bản cập nhật mới của Võ Lâm 2 sau ngày thứ Sáu - ngày 20/11/2009, sẽ giới thiệu vật phẩm Càng Khôn Phù, Càng Khôn Phù dùng để giao dịch vật phẩm Khóa trong game võ lâm 2

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Minh Hy


Không Gian Game .com