-- Càn Khôn Phù dùng giao dịch trang bị Khóa trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 5 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.
¤ Nhận code tại đây

Càn Khôn Phù dùng giao dịch trang bị Khóa trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2


Thứ năm, 19/11/2009 21:41:00 - Không Gian Game

Bản cập nhật mới của Võ Lâm 2 sau ngày thứ Sáu - ngày 20/11/2009, sẽ giới thiệu vật phẩm Càng Khôn Phù, Càng Khôn Phù dùng để giao dịch vật phẩm Khóa trong game võ lâm 2

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 5 điểm )
  Minh Hy


Không Gian Game .com