Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Càn Khôn Phù dùng giao dịch trang bị Khóa trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2


Thứ năm, 19/11/2009 21:41:00 - Không Gian Game

Bản cập nhật mới của Võ Lâm 2 sau ngày thứ Sáu - ngày 20/11/2009, sẽ giới thiệu vật phẩm Càng Khôn Phù, Càng Khôn Phù dùng để giao dịch vật phẩm Khóa trong game võ lâm 2

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  Minh Hy

Không Gian Game .com