¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Gunny xôn xao vì xuất hiện cao thủ “max” phòng thủ


Thứ hai, 07/05/2012 01:41:47 - Không Gian Game

Những ngày gần đây, cộng đồng Gunny xôn xao trước trước tin đồn tại máy chủ Gà Mờ đã xuất hiện một cao thủ đặt đến “cảnh giới” Tu luyện thuộc tính Phòng thủ đạt cấp tối đa (55) và thuộc tính Phòng thủ được cộng thêm 605 điểm.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  
Thông tin: http://gunny.zing.vn

Không Gian Game .com