Gunny 3.2: Lâu đài Daucula


Thứ hai, 07/11/2011 05:05:00 - Không Gian Game

Tiếp theo phó bản Vịnh Cariga là bài giới thiệu về phó bản Lâu đài Daucula thuộc hệ thống phó bản Sư - Đồ trong Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà. Để bắt đầu được phó bản Lâu đài Daucula, trong phòng phải có ít nhất 1 Sư phụ và 1 Đồ đệ, tuy nhiên 2 người này không nhất thiết phải có quan hệ Sư - Đồ với nhau.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com