Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Gunny 3.2: Lâu đài Daucula


Thứ hai, 07/11/2011 05:05:00 - Không Gian Game

Tiếp theo phó bản Vịnh Cariga là bài giới thiệu về phó bản Lâu đài Daucula thuộc hệ thống phó bản Sư - Đồ trong Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà. Để bắt đầu được phó bản Lâu đài Daucula, trong phòng phải có ít nhất 1 Sư phụ và 1 Đồ đệ, tuy nhiên 2 người này không nhất thiết phải có quan hệ Sư - Đồ với nhau.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Không Gian Game .com