¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Gunny 3.2: Lâu đài Daucula


Thứ hai, 07/11/2011 05:05:00 - Không Gian Game

Tiếp theo phó bản Vịnh Cariga là bài giới thiệu về phó bản Lâu đài Daucula thuộc hệ thống phó bản Sư - Đồ trong Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà. Để bắt đầu được phó bản Lâu đài Daucula, trong phòng phải có ít nhất 1 Sư phụ và 1 Đồ đệ, tuy nhiên 2 người này không nhất thiết phải có quan hệ Sư - Đồ với nhau.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com