Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Nâng cấp Ngũ Hành Ấn giúp nhân sỹ Kiếm Thế có điểm Vinh Dự Tài Phú và trang bị Phi Phong


Thứ hai, 26/10/2009 18:55:00 - Không Gian Game

Ngũ Hành Ấn giúp các nhân sĩ Kiếm Thế có được điểm Vinh Dự Tài Phú một cách nhanh chóng. Nhờ đó các bạn có thể sở hữu những trang bị khủng đặc biệt là Phi Phong.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Ngũ Hành Ấn giúp các nhân sĩ Kiếm Thế có được điểm Vinh Dự Tài Phú một cách nhanh chóng. Nhờ đó các bạn có thể sở hữu những trang bị khủng đặc biệt là Phi Phong.

 

Cách tăng Ấn giám

Trước hết quý các bạn  cần có Ngũ Hành ẤnNgũ hành hồn thạch.

 

Ngũ hành ấn
 

Khi đạt cấp 60 quý các bạn  có thể nhận được Ngũ Hành Ấn từ Chưởng môn.

 
Ngũ Hành Ấn,Kiếm Thế ,Vinh Dự Tài Phú , Phi Phong, không gian game, thông tin game, video game, wallpaper game , trailer game
 
Đối thoại với Chưởng môn để nhận Ngũ Hành Ấn
 
 

Ngũ Hành Hồn Thạch
 
 

Quý đồng đạo có thể mua Rương hồn thạch ở trong Kỳ Trân Các.

 

 

 
Ngũ Hành Ấn,Kiếm Thế ,Vinh Dự Tài Phú , Phi Phong, không gian game, thông tin game, video game, wallpaper game , trailer game
 
 

 

 
Nhấn chuột phải để nhận mở rương nhận Ngũ hành hồn thạch.

 

 

 

 
Ngũ Hành Ấn,Kiếm Thế ,Vinh Dự Tài Phú , Phi Phong, không gian game, thông tin game, video game, wallpaper game , trailer game
 
 

 

 
 
Tăng cấp Ấn giám
 

Sau khi có Ngũ hành ấn và Ngũ hành hồn thạch, đồng đạo bắt đầu thực hiện tăng cấp Ấn giám.

 

  • Tìm gặp NPC Dã Luyện Đại Sư ở các Thành thị, Thôn trấn để tăng cấp Ấn giám.

 

 
Ngũ Hành Ấn,Kiếm Thế ,Vinh Dự Tài Phú , Phi Phong, không gian game, thông tin game, video game, wallpaper game , trailer game
 
 

Chọn "Tăng cấp Ấn giám"

 

 
Ngũ Hành Ấn,Kiếm Thế ,Vinh Dự Tài Phú , Phi Phong, không gian game, thông tin game, video game, wallpaper game , trailer game
 
 

 

Chọn "Đồng ý" để hoàn thành tăng cấp

 
Ngũ Hành Ấn,Kiếm Thế ,Vinh Dự Tài Phú , Phi Phong, không gian game, thông tin game, video game, wallpaper game , trailer game
 
 

Chú ý

Các bạn  có thể chọn lựa cường hoá với Ngũ hành tương khắc hoặc Nhược hoá với ngũ hành tương khắc khi tăng cấp Ấn giám.


Hải Vương

Không Gian Game .com