Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Game online Ngạo Kiếm sắp phát hành tại Việt Nam


Thứ hai, 13/06/2011 10:12:42 - Không Gian Game

Game online Ngạo Kiếm sắp phát hành tại Việt Nam

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )


Thông tin chi tiết có tại: http://ngaokiem.net/.
Không Gian Game .com