Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Chiến binh vũ trụ


Thứ sáu, 16/10/2009 10:36:56 - Không Gian Game

Bạn vào vai một chiến binh, chiến đấu chóng lại người ngoài hành tinh, cứu trái đất.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Bạn rê chuột để di chuyển, click chuột để bắn và nhấn thanh space bar để thả bom.

 

Không Gian Game .com