¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Chiến binh vũ trụ


Thứ sáu, 16/10/2009 10:36:56 - Không Gian Game

Bạn vào vai một chiến binh, chiến đấu chóng lại người ngoài hành tinh, cứu trái đất.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  


Bạn rê chuột để di chuyển, click chuột để bắn và nhấn thanh space bar để thả bom.

 


Không Gian Game .com