Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

VTC Game đã mang Cửu Âm Chân Kinh về Việt Nam


Thứ sáu, 24/12/2010 18:33:57 - Không Gian Game

Đó là thông tin được đăng tải trên trang Face Book mới với tên gọi Cửu Âm Chân Kinh. Nhiều khả năng chủ nhân của site này là VTC.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Không Gian Game .com