Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

VTC Game sắp phát hành Cửu Âm Chân Kinh


Thứ ba, 21/12/2010 20:35:00 - Không Gian Game

VTC Game đang gấp rút hoàn tất quá trình đàm phán để đưa Cửu Âm Chân Kinh về Việt Nam thời gian tới.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
Trang chủ: http://tl.gate.vn/
Không Gian Game .com