Gunny: hiệu ứng vũ khí +12


Thứ ba, 30/11/2010 04:46:00 - Không Gian Game

Khi một vũ khí Vip, hay WoW được cường hóa lên cấp 12, không chỉ hình dạng của vũ khí thay đổi mà cả hiệu ứng đạn của vũ khí đó cũng thay đổi theo.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  
Trang chủ: http://gunny.zing.vn

Không Gian Game .com