Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Gunny: hiệu ứng vũ khí +12


Thứ ba, 30/11/2010 04:46:00 - Không Gian Game

Khi một vũ khí Vip, hay WoW được cường hóa lên cấp 12, không chỉ hình dạng của vũ khí thay đổi mà cả hiệu ứng đạn của vũ khí đó cũng thay đổi theo.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  
Trang chủ: http://gunny.zing.vn
Không Gian Game .com