¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Thiên Long Bát Bộ và Tây Du Ký cập nhật phiên bản mới


Thứ tư, 13/10/2010 12:20:00 - Không Gian Game

Tây Du Ký ra mắt phiên bản Tầm Nã Cửu Đầu Trùng đồng thời Thiên Long Bát Bộ cập nhật phiên bản mới mang tên Tiếu Ngạo Côn Lôn

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com