Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Thiên Long Bát Bộ và Tây Du Ký cập nhật phiên bản mới


Thứ tư, 13/10/2010 12:20:00 - Không Gian Game

Tây Du Ký ra mắt phiên bản Tầm Nã Cửu Đầu Trùng đồng thời Thiên Long Bát Bộ cập nhật phiên bản mới mang tên Tiếu Ngạo Côn Lôn

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Không Gian Game .com