Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Võ Lâm 2: Công thức nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên, Việt Yên thành Đại Việt Yên


Thứ năm, 07/10/2010 10:44:00 - Không Gian Game

Ngày 08/10/2010, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có các cập nhật mới thật nóng bỏng. Sau đây là chi tiết cập nhật nâng cấp Vũ Khí Bộ Phi Yên thành Việt Yên, nâng cấp vũ khí Việt Yên thành Đại Việt Yên.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Không Gian Game .com