Võ Lâm 2: Công thức nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên, Việt Yên thành Đại Việt Yên


Thứ năm, 07/10/2010 10:44:00 - Không Gian Game

Ngày 08/10/2010, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có các cập nhật mới thật nóng bỏng. Sau đây là chi tiết cập nhật nâng cấp Vũ Khí Bộ Phi Yên thành Việt Yên, nâng cấp vũ khí Việt Yên thành Đại Việt Yên.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com