¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Những game Trung Quốc được mong đợi phát hành ở Việt Nam


Thứ tư, 29/09/2010 00:54:44 - Không Gian Game

Các game này đều có cốt truyện hấp dẫn và gameplay đa dạng.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com