¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Võ Lâm 2: khởi động giải đấu Bang Hội Tinh Anh 4


Thứ hai, 27/09/2010 21:33:00 - Không Gian Game

Sau bảo trì ngày 28/09/2010, Võ Lâm 2 cập nhật thêm hình thức bán Lệnh Bài Hoàng Kim Tứ Linh trong game thông qua NPC Hoàng Kim Thương Nhân. Và sắp tới đây, Bang Hội Tinh Anh được tổ chức lần thứ 04 với nhiều đổi thay về cả thể thức thi đấu, phần thưởng, quy định

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com