¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Võ Lâm 2: Hướng dẫn tính năng Bạn đồng hành


Chủ nhật, 22/08/2010 22:26:20 - Không Gian Game

Bạn đã tham gia tính năng Bạn đồng hành chưa? Sẽ rất thú vị và nhiều bất ngờ trên hành trình bôn tẩu nếu nhân sĩ dắt theo một Ban đồng hành trên các nẻo đường.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  Không Gian Game .com