Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Top 10 nhân vật ngầu nhất trong game


Thứ năm, 19/08/2010 02:09:43 - Không Gian Game

Nhân vật chính là một phần quan trọng trong bất cứ một tác phẩm nào, và ảnh hưởng của họ đối với game cũng không phải ngoại lệ.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )


Không Gian Game .com