Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Võ Lâm 2: Giới thiệu Tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật


Thứ tư, 04/08/2010 10:59:00 - Không Gian Game

Ngoài Bắc Đẩu Truyền Công Thuật, Võ lâm 2 sẽ giới thiệu thêm tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Thời gian bắt đầu

 

Hoạt động bắt đầu từ sau ngày 06/08/2010.

 

Bản đồ diễn ra

 

 •   ¤  Tuyền Châu
 •   ¤  Dương Châu

 

Đạo cụ liên quan

 

Hình ảnh
Ghi chú
Võ Lâm 2: Giới thiệu Tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật

Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

Tầng 1 Dưỡng Sinh Thuật (1 người)
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn Đại Bạch Câu Hoàn
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 •   ¤  Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên
 •   ¤  Đơn Luyện cả 3 loại
Tầng 2 Dưỡng Sinh Thuật ( tổ đội 2 người)
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 •   ¤  Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 •   ¤  Luyện cả 3 loại

 

Phần thưởng

 

Sử dụng Kinh nghiệm Tiêu Hao

Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn

40.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn

Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

50.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

70.000

4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Cả 3 loại

80.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Lưu ý

 

 •   ¤  Nhân vật đẳng cấp 77 trở lên, đã tăng 1 điểm kỹ năng 55 mới có thể tham gia tính năng.
 •   ¤  Mỗi tầng chỉ có thể luyện trong vòng 30 phút, có thể không liên tục.
 •   ¤  Các thành viên trong tổ đội có thể luyện các loại Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật khác nhau.
 •   ¤  Tổ đội nhân vật buộc phải ở gần nhau mới có thể kích hoạt.
 •   ¤  Các thành viên trong tổ đội đạt tối đa thời gian luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật sẽ không ảnh hưởng đến thành viên khác.
 •   ¤  00h00 mỗi ngày sẽ có thế tiếp tục luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.
Không Gian Game .com