¤ Lưu ý: Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm tích luỹ, hãy đăng nhập khi xem tin tức. Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Võ Lâm 2: Giới thiệu Tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật


Thứ tư, 04/08/2010 10:59:00 - Không Gian Game

Ngoài Bắc Đẩu Truyền Công Thuật, Võ lâm 2 sẽ giới thiệu thêm tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
  


Thời gian bắt đầu

 

Hoạt động bắt đầu từ sau ngày 06/08/2010.

 

Bản đồ diễn ra

 

 •   ¤  Tuyền Châu
 •   ¤  Dương Châu

 

Đạo cụ liên quan

 

Hình ảnh
Ghi chú
Võ Lâm 2: Giới thiệu Tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật

Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

Tầng 1 Dưỡng Sinh Thuật (1 người)
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn Đại Bạch Câu Hoàn
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 •   ¤  Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên
 •   ¤  Đơn Luyện cả 3 loại
Tầng 2 Dưỡng Sinh Thuật ( tổ đội 2 người)
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn
 •   ¤  Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 •   ¤  Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 •   ¤  Luyện cả 3 loại

 

Phần thưởng

 

Sử dụng Kinh nghiệm Tiêu Hao

Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn

40.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn

Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

50.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

70.000

4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Cả 3 loại

80.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn

4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Lưu ý

 

 •   ¤  Nhân vật đẳng cấp 77 trở lên, đã tăng 1 điểm kỹ năng 55 mới có thể tham gia tính năng.
 •   ¤  Mỗi tầng chỉ có thể luyện trong vòng 30 phút, có thể không liên tục.
 •   ¤  Các thành viên trong tổ đội có thể luyện các loại Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật khác nhau.
 •   ¤  Tổ đội nhân vật buộc phải ở gần nhau mới có thể kích hoạt.
 •   ¤  Các thành viên trong tổ đội đạt tối đa thời gian luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật sẽ không ảnh hưởng đến thành viên khác.
 •   ¤  00h00 mỗi ngày sẽ có thế tiếp tục luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.

Không Gian Game .com