Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Võ Lâm 2: Trình làng set sư môn 9x Cái Bang Quyền, Tà Hiệp và Thiếu Lâm Đao


Thứ năm, 22/07/2010 22:30:00 - Không Gian Game

Võ Lâm 2 trình làng set sư môn tím 9x các môn phái Cái Bang Tịnh Y , Thiếu Lâm Tục Gia và Ngũ Độc Tà Hiệp

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Không Gian Game .com