Lưu ý:
¤ Chia sẻ thông tin lên Facebook của bạn, mỗi lượt click vào link bạn chia sẻ bạn nhận được 2 điểm.
¤ Mỗi 2 phút đọc tin, tài khoản nhận được 1 điểm, hãy đăng nhập khi xem tin tức.
¤ Điểm này quý vị có thể dùng để tham gia các chương trình Gift Code của Không Gian Game.

Kiếm Thế: xuất hiện vũ khí Tần Lăng cấp 3


Thứ năm, 24/06/2010 03:40:26 - Không Gian Game

Chủ nhân của vũ khí khủng này không ai khác ngoài cao thủ Ngũ Độc Đao BeoKaKa của server Trường Kiếm.

   Đăng nhập để Chia Sẻ Thông Tin
( Chia sẻ bài lên Facebook, mỗi lượt click vào link chia sẻ bạn nhận được 2 điểm )
  


Không Gian Game .com